รายละเอียดรายการและกติกาการแข่งขัน
[ ศิลปะ ]-[ ภาษาต่างประเทศ ]- [ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ]
[ คณิตศาสตร์ ]- [ สุขศึกษาและพลศึกษา]-[ วิทยาศาสตร์ ]- [ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม]

Enter Website | Bankhawitthaya School

Tel. 0-3272-1011 | E-mail : bankhawittaya55@gmail.com