มาตรการป้องกัน Covid-19

Category : Febuary | Sub Category : Febuary Posted on 2022-02-11 10:39:38


มาตรการป้องกัน Covid-19

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ดำเนินการสุ่มตรวจสัดส่วน ร้อยละ 20 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรการทางการศึกษา ผู้ประกอบการรถประจำ และผู้ประกอบการร้านค้า ด้วยวิธีการ ATK ณ ศาลาพระ โรงเรียนบ้านคาวิทยา ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565
โดยวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการตรวจวันที่สองแก่นักเรียน กลุ่ม ข

Leave a Comment: