Gallery BKทำฝายน้ำตกวังครก

ประชุมผู้ปกครอง 2/61

กำจัดยุงลาย

พิธีถวายพวงมาลา

ธนาคารน้ำใต้ดิน

ต้อนรับครูใหม่

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันแม่ ปี 2561

9 Sci 2018 Ep.2

9 Sci 2018 Ep.1

วันภาษาไทย 2561

ถวายเทียน 2561

หล่อเทียน 2561

ประชุมคณะกรรมการฯ 2561

อบรมวิชาชีพระยัสั้น 2561

วันสถาปนาลูกเสือ 2561

พิธีไหวครู ปี 2561

อบรมพอเพียง 61

วันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนปลอดขยะ 61

ประชุมผู้ปกครอง 61

ตรวจสุขภาพ 61

สับปะรดหวานP2

สับปะรดหวานP1

วันเกียรติยศ รุ่น60

งานปัจฉิม รุ่น60

โรงเรียนสีขาว 60

ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา

ทัศนศึกษา ม.1-2

ทัศนศึกษา ม.3

ทัศนศึกษา ม.4-5

ทัศนศึกษา ม.6

ประเมินครูผู้ช่วย

วันสถาปนาโรงเรียน รุ่น 60

กีฬาเครือข่ายที่ 9

วันครู ประจำปี 2561

มอบเกีรติบัตรแข่งทักษะฯ

สคส.บว. 2561

ปีใหม่ 2561

รณรงค์ไฟป่า

กีฬาสี ปี 60 ep.4

กีฬาสี ปี 60 ep.3

กีฬาสี ปี 60 ep.2

กีฬาสี ปี 60 ep.1

ชี้แจงทุนปัจจัยพื้นฐาน