โรงเรียนบ้านคาวิทยา
                ตั้งอยู่เลขที่ 252 หมู่ 1 ตำบลบ้านคา
                อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180

                โทรศัพท์ : 0-3272-1011 | โทรสาร : 0-3272-1011
                E-mail : bankha1986@gmail.com
                 Social Media : [ Facebook ]