ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง [ Notice ][ Download ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง

[ Download ]

ประกาศผลผู้ชนะการก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง

[ Download ]

ประกวดราคาซื้อโครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ฯ(e-bidding)

[ Download ]

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ Download ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ จากพลังงานสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)